Egna kompositioner

Här kommer jag att lägga upp en del av mina egna alster, både som Pdf och ljudfil.

Senaste stycket är ett beställningsverk, ”Red Herring”, en konsert för sopransaxofon och symfonisk blåsorkester. Stycket är av förklarliga skäl inte uruppfört än, men någon gång under 2021 kommer det att spelas.

Concert Music for Band”, ett beställningsverk från Bofors Musikkår, till deras 100-årsjubileum 2018. Spelades också av ”Landslaget i blåsmusik” 2019 under ledning av Helge Haukås.

Intrada” var skriven till en kyrkoherdeinstallation i Örebro. Ingångsmusik.

Concerto Grosso” för konsertant mässingssextett och blåsorkester. Tre satser.

Sats 1 ”Bip-bop-wee

Sats 2 ”Eastern Calf

Sats 3 ”Marcia Invano

Här är en instrumental sats ur ”En svensk mässa” för stråkkvintett och kör.

Postludium

Här är en marsch som är helt nyskriven, ”Nordic Fields