Egna kompositioner

Här kommer jag att lägga upp en del av mina egna alster, både som Pdf och ljudfil.

Här är den senaste kompositionen, ”Concert Music for Band”, ett beställningsverk från Bofors Musikkår, till deras 100-årsjubileum 2018.

 

 

”Intrada” var skriven till en kyrkoherdeinstallation i Örebro. Ingångsmusik.

 

 

Här är ”Concerto Grosso” för konsertant mässingssextett och blåsorkester. Tre satser.

Sats 1 ”Bip-bop-wee”

 

Sats 2 ”Eastern Calf”

 

Sats 3 ”Marcia Invano”

 

Här är en instrumental sats ur ”En svensk mässa” för stråkkvintett och kör.

”Postludium”

 

Här är en marsch som är helt nyskriven, ”Nordic Fields”