Rekrytering i ,och efter, Coronapandemin

Många musik- och kulturskolor har problem med elevunderlag på traditionella orkesterinstrument, och kanske ännu mer när vi nu levt med Coronapandemin ett par år. Flera skolor har tappat många elever, mycket beroende på att det inte varit möjligt att vare sig bjuda in till prova-på-dagar, eller att bedriva annat än enskild undervisning. Utan en fungerande orkesterverksamhet är det mycket svårt att både få nya elever och att få de gamla att vara kvar.

I seminariet ”Man får den man frågar efter, eller?” berättar jag om en filosofi kring långsiktig rekrytering, som jag själv jobbat med under många år vid Örebro kulturskola. I nuläget har vi fullt i tjänsterna på alla brasstjänster, och då är det elevtid som fyller tjänsterna. Vi har jobbat målmedvetet med rekrytering i många år och har fått rekryteringen till att bli en naturlig del av arbetet. 

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, vilka kan översättas till alla instrument. Lämpligt är kanske att jag kommer och pratar med ett arbetslag t ex blås under en förmiddag. Metoden ställer krav på både pedagoger och skolledning. Det är inget quick fix, men det bygger erfarenheter under lång tid.

Och, inte minst, det fungerar!

Klicka här för Pdf-flyer: Seminarium