Om företaget

Företaget Staffan Sjösvärd Musikproduktion startade 2003. Inom verksamheten ryms både eget frilansande som musiker och arrangerande för olika orkesterformer. En av grundbultarna i företagets idé är att musicerande bygger på lust, och därför måste arrangemangen vara roliga att spela. De ska hålla för att spelas flera gånger. En annan viktig ingrediens är att nivån ska vara rätt, inte för svårt och inte heller för lätt. Det här gäller såklart mest för elev- och amatörorkestrar, men även när jag skriver för professionella orkestrar så vill jag gärna hitta rätt nivå för det aktuella tillfället då musiken ska spelas. Ytterligare en käpphäst är att jag alltid levererar före utsatt deadline. Jag instrumenterar exakt för den aktuella ensemblen, så att det blir så lätt som möjligt att repetera. Varje orkester/ensemble får sin egen dedicerade utgåva levererad som PDF-fil.

Genremässigt rör jag mig runt klassiskt, pop och rock´n roll. Jazz är en genre som jag älskar, men känner att jag inte behärskar tillräckligt för att arrangera.

Mest jobbar jag på beställning, men undantag finns. Några större produktioner, som t ex Queen och Bowie har skrivits som egna produktioner utifrån eget initiativ och sedan sålts i olika tappningar. Under åren har jag byggt upp en hygglig samling med musik i olika genrer för olika orkesterformer och på olika nivåer, och jag kommer att lägga upp ett antal titlar under flikerna ”Arr för kulturskolenivå” och ”Arr för högre nivåer

Prissättningen görs utifrån orkesterns storlek, styckets längd, antalet arr som beställs vid samma tillfälle och om jag har ett befintligt arr att utgå ifrån eller inte. Detta gäller vid beställning med skaplig framförhållning. Är det väldigt bråttom kan det påverka priset. Vid större, hela produktioner ger jag mängdrabatt. Jag ger här några exempel på hur priset kan bli:

Orkestern ”Orkestern” vill ha låten ”Låt” av gruppen ”Grupp” arrad för symfoniorkester, komp och sång. Är det fråga om nyproduktion så blir priset ca 5500 + 6% moms = 5830 kr fakturerat belopp, förutsatt att deadline ligger på ett rimligt avstånd. Om det är en låt som jag har och kan omarbeta blir priset ca 3000 + 6% moms = 3180 kr. Om samma orkester beställer 5 helt nya arr ger jag 10% rabatt vilket skulle ge 4950 X 5 = 24750 + 6% moms = 26235 kr. Vid beställning på tio låtar ger jag 20% i rabatt, och om det då är fråga om omarbetat, befintligt material hamnar vi runt 2400 X 10 = 24000 + 6% moms = 25440 kr Det här är endast exempel, och det finns som sagt olika aspekter som påverkar prissättningen uppåt och nedåt. För ett enkelt färdigt t ex brasskvintettarr för nybörjarnivå tar jag 300 kr, fyra för 1000, fem för 1200, tio för 2000. Ska de skrivas om för andra sättningar gör vi upp om priset, beroende på storlek och antal.

När det rör sig om hela produktioner för t ex kulturskolor träffar jag gärna hela arbetslaget för att arrangemangen ska bli så bra som möjligt, och att nivån ska bli helt rätt. Jag dirigerar också gärna och är med genom hela produktionsresan.

Kurser och föreläsningar

Efter alla år som hornlärare vid Örebro kulturskola har jag samlat på mig många bra erfarenheter vad det gäller rekrytering av nya elever. Vi har bra tillströmning av elever på brass i Örebro och arbetar efter en metod som vi jobbat fram under en 20-årsperiod. Jag kommer gärna och berättar om den metoden och lite hur jag tänker kring rekrytering. Jag beskriver det hela under fliken ”Kurser och föreläsningar”.

Jag håller också gärna en mindre kurs/föreläsning i hur man arrangerar på rätt nivå för barn och ungdomar. Hur man får det att låta ”på riktigt” när man arrar klassisk musik för barn.